Отлагане на вноски

БНП Париба Лични Финанси подкрепя своите клиенти, засегнати от ситуацията с Covid-19, и ще прилага третата фаза от Реда за отлагане и уреждане на изискуеми задължения, обнародвана от БНБ.

За какъв период могат да бъдат отложени вноски по кредити?

Банката предоставя на клиентите възможност да разсрочат дължимите суми, главница и лихва за период съгласно одобрените от БНБ правила за мораториума. По този начин, цялата сума на непогасения дълг ще бъде изплатена съгласно нов план за изплащане за период с по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на разсрочените вноски.

Кой може да кандидатства за отлагане?

Съгласно изискванията, вноските ще бъдат отложени за клиенти, които отговарят на критериите в одобрените от БНБ правила за мораториума

Как да кандидатствам за отсрочване на вноските?

Клиентът трябва да подаде заявление и БНП Париба Лични Финанси ще го разгледа в срок до 31 март 2021 г.

Подаването на заявление може да бъде извършено изцяло онлайн и не изисква посещение в офиса на банката. За да задействат процедурата, клиентите могат да се свържат с БНП Париба Лични Финанси на телефон  029154154.

Заявленията трябва да бъдат подадени до 23.03.2021 г. и БНП Париба Лични Финанси ще  предостави становище до 30.03.2021 г.