Обявяване на бизнес споразумение

Обявяване на бизнес споразумение

Относно БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ с Пощенска банка (Юробанк България АД)

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ е обект на предварително споразумение за прехвърляне на дейността и активите на Юробанк България АД (Пощенска банка).

Финализирането на сделката подлежи на одобрение от компетентни регулаторни органи в България и Франция. Обичайното време за окончателното сключване на подобни сделки е в рамките на 6 до 9 месеца.

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ продължава да предоставя в пълен обхват услугите си на настоящите си и нови клиенти, със същите условия и процеси и при същия висок стандарт на обслужване.

Клиентите ще продължат да сключват договори за кредит, да изплащат вноските по кредитите си и да ползват кредитните си карти съгласно действащите условия. Кредитните карти продължават да се обслужват от всички устройства, които поддържат карти на MasterCard.

Клиентите на компанията продължават да ползват всички предимства, които имат и днес – фиксирана лихва, спокойствието да застраховат кредита си, опция да плащат вноски през уебсайта, възможност да отлагат по една вноска годишно и т.н.

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ e изградила силно и забележително присъствие на българския пазар на потребителско финансиране. Бизнесът е високо рентабилен и бележи поредна година с двуцифрен ръст в размера на новоотпуснатите кредити, с общи активи от около 450 милиона евро, депозити от близо 100 милиона евро към края на септември 2022 г.

Компанията обслужва повече от 270 хиляди клиента чрез мрежата си от 44 представителни офиса и експертен екип от над 700 служители.