Отговорно кредитиране

ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка е ангажирана да развива политика на отговорно кредитиране. Основните цели на банката в тази насока са:

 • Да подкрепя домакинствата и икономическия растеж, като предлага достъп до кредитни продукти на колкото е възможно повече хора.
 • Да създаде устойчиви продукти за борба с преразхода, който може да доведе до свръхзадлъжнялост.

Какво е отговорно кредитиране?

 • „Достъпно“: вярваме, че продуктът трябва да ти предлага прецизен баланс между сума на кредита, лихвен процент и срок за изплащане. С други думи, предложението ни трябва да бъде конкурентно, но същевременно е важно да сме сигурни, че месечната вноска няма да натовари бюджета на домакинството ти.
 • „Лесно за разбиране“: винаги ще ти предоставим в ясна и проста форма цялата информация, която е необходима, за да разбереш продукта и да направиш отговорен избор.
 • „Вдъхващо сигурност“: осигуряваме ти широка гама от застрахователни продукти, които ще защитят теб и личните ти финанси при непредвидени ситуации.
 • „Гъвкаво“: като твой доверен партньор, винаги сме готови да те изслушаме и да потърсим решение, в случай че изпитваш затруднения.
 • „Иновативно“: стремим се да те подкрепяме, когато стилът ти на живот се променя. Затова разработваме кредитни продукти, които насърчават устойчиво и отговорно потребление (да поддържаш разходите си на ниво, което с времето няма да изчерпи ресурсите на семейния ти бюджет). 

Нашата социална отговорност

ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка осъзнава своето въздействие и поема ангажимента да бъде социално икономически и екологично отговорна фирма. банката прилага подхода на корпоративна социална отговорност в четири основни области:

 • Отговорност към икономиката: устойчива политика за растеж, осъществявана чрез внедряване и популяризиране на отговорното кредитиране®.
 • Отговорност като работодател: в своята дейност ние насърчаваме кариерното развитие на нашите служители чрез модел, насочен към човешките ресурси, чиито основи са взаимен ангажимент, идентифициране и признаване на талантите, разнообразие и управление на възрастта.
 • Социална отговорност: чрез непрекъснати усилия за популяризиране принципите на семейното бюджетиране, както и чрез система за редовен обмен и диалог с благотворителни организации и потребителски сдружения за съвместно разработване на услугите, които са най-необходими на физическите лица.
 • Отговорност към околната среда:
  • За клиентите: чрез програмата  “Oxy­gen”, банката въведе в някои страни предложения за кредитен продукт, който насърчава покупката на автомобили с нисък разход на гориво или подпомага финансирането на проекти за енергийна ефективност.
  • Вътре в банката: програмата “Oxy­gen ” включва няколко компонента, които целят пестене на енегрия, използване на рециклирана хартия, използване на видео конферентни зали, за ограничаване на емисиите на парникови газове и др.